Herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België

De Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918, wijzigde grondig de geschiedenis van ons land en van de hele wereld. “Meer dan welke moderne oorlog ook, leeft ’14-’18 in de herinnering voort als het ultieme voorbeeld van een onevenwicht tussen inzet en kosten. Het is de oorlog van de ‘opgeofferde generatie’, opgeofferd voor iets dat achteraf niet meer zo goed te achterhalen is” (Sophie De Schaepdrijver). Ondanks het feit dat de laatste menselijke getuigen overleden zijn, blijft deze oorlog voortleven in het collectieve geheugen van ons land. België speelde een belangrijke rol in deze oorlog, niet in het minst door de moedige weerstand van onze soldaten bij de Duitse invasie. “Poor little Belgium” had de bewondering van de hele wereld verdiend.

In Luik, op 4 augustus 2014, en in Nieuwpoort en Ieper, op 28 oktober 2014, vonden nationale herdenkingsplechtigheden plaats in aanwezigheid van talrijke buitenlandse staatshoofden. Die plechtigheden werden opgeluisterd met symbolische artistieke optredens en werden bijgewoond door honderden Belgische en buitenlandse journalisten die een internationale uitstraling gaven aan deze herdenkingen.

Vóór het grote volksfeest van 11 november 2018, dat in Brussel het drieluik van nationale herdenkingen afsluit, zullen in heel het land tal van culturele, artistieke, historische en wetenschappelijke initiatieven genomen worden.

Drie Thema's

De federale regering wil een drievoudige doelstelling bereiken:

  • de collectieve herinnering: alle lagen van de maatschappij die door hun persoonlijk offer de oorlogsinspanning hebben gedragen - militairen, verzetsleden en burgerlijke slachtoffers - zullen in de belangstelling worden gebracht; hierbij dient de overdracht naar de volgende generaties een centrale bekommernis te zijn;
  • het gezamenlijk streven naar een vreedzame toekomst: België heeft over de jaren een internationaal imago opgebouwd van neutrale bruggenbouwer, advocaat van een wereldwijde ontwapening en promotor van de rechtsstaat en van de strijd tegen straffeloosheid;
  • solidariteit en partnerschap: het moedige gedrag van België tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft een mobiliserende uitstraling gehad en heeft het belang bevestigd van internationale samenwerking en multilateralisme; België lag mee  aan de basis  van de oprichting van krachtige instellingen zoals de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie.